به بک یو خوش آمدید

لطفا در صورتی که سوالی دارید ابتدا در انجمن جستجو کنید و بعد از آن اقدام به ایجاد تاپیک کنید

همچنین مطالب مفید در سایت اصلی بک یو هم درج خواهد شد.

جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'utf8'.

  • جستجو بر اساس برچسب

    برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
  • جستجو بر اساس نویسنده

پیدا شد 1 نتیجه

  1. رفع مشکل UTF8 در PHP/MYSQL

    معمولا بعضی مواقع مشکل انکودینگ در دیتابیس دارید و باعث مشکلات زیادی در نمایش سایت شما به شکل ناخوانا می شود موارد زیر را انجام دهید مشکلاتتون کامل حل خواهد شد. نکاتی که می بایست زمانی که با PHP/MYSQL  با انکدودینگ UTF-8  کار می کنید , رعایت شود : زمان ایجاد دیتابیس : CREATE DATABASE db_name CHARACTER SET utf8 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT COLLATE utf8_general_ci ; اگر دیتابیس قبلا ایجادشده بشکل زیر UTF-8 شود : ALTER DATABASE db_name CHARACTER SET utf8 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT COLLATE utf8_general_ci ; CREATE TABLE table_name( ... ) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; یا اگر جدوال قبلا ایجاد شده است : ALTER TABLE tbl_name DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci ; php.ini  اکستنشن فعال باشد : extension=php_mbstring.dll و این اکسنشن با پارامترهای زیر تنظیم شود : mbstring.language = Neutral mbstring.internal_encoding = UTF-8 mbstring.encoding_translation = On mbstring.http_input = auto mbstring.http_output = UTF-8 mbstring.detect_order = auto mbstring.substitute_character = none default_charset = UTF-8 توابع زیر جایگزین شود : mail() -> mb_send_mail() strlen() -> mb_strlen() strpos() -> mb_strpos() strrpos() -> mb_strrpos() substr() -> mb_substr() strtolower() -> mb_strtolower() strtoupper() -> mb_strtoupper() substr_count() -> mb_substr_count() ereg() -> mb_ereg() eregi() -> mb_eregi() ereg_replace() -> mb_ereg_replace() eregi_replace() -> mb_eregi_replace() split() -> mb_split() htmlentities($var) -> htmlentities($var, ENT_QUOTES, 'UTF-8') هدر سایت درست تنظیم شده باشد : header('Content-type: text/html; charset=UTF-8') ; <meta http-equiv="Content-type" value="text/html; charset=UTF-8" /> قبل از خواندن هر دیتابیس فرمان زیر اجرا شود : mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); موفق باشید